Typowo Polskie - Typowo Niemieckie

Polski Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu, oraz Niemeicka szkoła zawodowa Lingen -Gewerbliche Fachrichtungen, kontynuują współpracę partnerską przy pomocy tego własnie Projektu Comenius. Clem prjektu jest opracowanie a takze krytyka mentalności i panujących stereotypów dotyczących jednego jak i drugiego państwa. Uczniowie dokonali również samooceny, a także oceny ich obojęzycznego partnera.

Day 5

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dokument ten wyraża opinie jedynie jego autora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji