Germany and Poland vs. Stereotypes, which means one year battle within the Comenius project

Niemcy i Polska wobec stereotypów, czyli rok bitwy w ramach projektu Comenius

Deutschland und Polen vs. Vorurteile, damit ist der einjährige Kampf im Rahmen des Comenius Projektes Gemeint

Lingener Tagespost, 16.04.2014

BBS Lingen Aktuell - Ausgabe 1, 2015

Sonntagszeitung Emsland, 06.07.2014

BBS Lingen Aktuell - Ausgabe 2, 2014

Germans leaving Poznan

The presentation and summary

Last corrections, the big match

Daily newspaper of Polish-German exchange

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dokument ten wyraża opinie jedynie jego autora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji