Kontakt

Projekt strony internetowej, teksty, grafika, wideo zostały stworzone na użytek edukacyjny w ramach projektu Comenius – „Typowo polskie, typowo niemieckie” z uwzględnieniem praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie, reprodukowanie, dystrybucja, modyfikowanie, przesyłanie, przekazywanie, ponowne użycie, ponowne przesyłanie, publikowanie lub opracowywanie w ramach innej strony jakiegokolwiek materiału pochodzącego z niniejszej strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dokument ten wyraża opinie jedynie jego autora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji